Manuály na úpravu inštitúcií


Archives


29/04/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme vám pripomenuli, že manuály k úprave inštitúcií pred importom záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 nájdete na portáli CREPČ/CREUČ.

Manuály sú dostupné na http://cms.crepc.sk/import-zaznamov-z-crepc-1-do-crepc-2-manualy.aspx. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.