Konzultácie k evidencii publikačnej činnosti


Archives


25/11/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti, radi by sme Vás informovali, že od 26.11.2021 do odvolania nebudeme v kanceláriách zastihnuteľní telefonicky, nakoľko je nariadená prácu z domu. Prosíme Vás, aby ste nám Vaše požiadavky a otázky naďalej zasielali prostredníctvom emailu. V prípade potreby individuálnej konzultácie je možné nás zastihnúť aj prostredníctvom Skype, resp. MS Teams. Takéto stretnutie je však nutné si dohodnúť cez email vopred. Naše kontaktné údaje pre aplikáciu Skype nájdete na portáli CREPČ, v sekcii Kontakty.

V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.