Kontrola zaevidovaných výstupov umeleckej činnosti v CREUČ 2013 - do 7.2.2014 do 24.00 hod

03/02/2014

Registrácia záznamov v CREUČ 2013 bola ukončená 31.1.2014. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že  od 1. 2. do 7. 2. 2014 (do 24:00 hod.) budú mať obmedzený prístup do CREUČ 2013 výlučne pracovníci akademických knižníc a poverené osoby z dôvodu kontroly zaevidovaných záznamov za konkrétnu vysokú školu.

V uvedenom období  je možné  vykonávať len návrhy na vymazávanie a návrhy na dodatočné opravy už zaevidovaných  záznamov – voľba  Návrh na úpravu (Metodický pokyn CREUČ 2013). Akademická knižnica v tomto období musí potvrdiť každý záznam ako verifikovaný. Do  ďalšieho verifikačného procesu budú zaradené len vysokou školou potvrdené záznamy.