Kontrola na duplicitné záznamy

14/02/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci formálnych kontrol prebieha kontrola na duplicitu záznamov v systéme CREPČ 2. V rámci tejto kontroly budú duplicitné záznamy vymazané, pričom budú spracovateľom zasielané automatické notifikácie z CREPČ 2 o vymazaní záznamu. Na tieto notifikácie nie je potrebné reagovať. Po dokončení kontroly a vymazaní všetkých duplicitných záznamov bude zverejnená prehľadová tabuľka s vymazanými záznamami a dôvodmi ich vymazania.
V prípade, ak nájdete duplicitný záznam a kvôli sociálnym pravidlám nie je povolené jeho vymazanie, neváhajte kontaktovať pracovníkov OHPČ, ktorí takýto duplicitný záznam vymažú.