Koniec vykazovacieho obdobia CREUČ 2022

27/01/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA v systéme CREUČ 2, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 31.1.2023 o polnoci končí vykazovacie obdobie CREUČ 2022 podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. Od 1.2.20223 začína vykazovacie obdobie CREUČ 2023.

Pre končiace vykazovacie obdobice CREUČ 2022 bude vytvorená nová časová uzávierka 2022. Do časovej uzávierky budú zaradené len záznamy spĺňajúce podmienky vyhlášky v stave potvrdený. Záznamy v stave uložený a zapísaný nebudú zaradené do časovej uzávierky 2022 a do vykazovacieho obdobia CREUČ 2022.
Zároveň je potrebné skontrolovať pripojenie podkladov a prípadné návrhy na úpravy.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.