Koniec vykazovacieho obdobia CREPČ 2023


Archives


16/01/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 31.1.2024 o polnoci končí vykazovacie obdobie CREPČ 2023 podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. Od 1.2.2024 začína vykazovacie obdobie CREPČ 2024.

Pre končiace vykazovacie obdobice CREPČ 2023 bude vytvorená nová časová uzávierka 2023. Do časovej uzávierky budú zaradené len záznamy spĺňajúce podmienky vyhlášky v stave potvrdený. Záznamy v stave uložený a zapísaný nebudú zaradené do časovej uzávierky 2023 a do vykazovacieho obdobia CREPČ 2023.
Pred koncom aktuálneho vykazovacieho obdobia je potrebné skontrolovať pripojenie podkladov, čakateľov na databázy a nevyriešené návrhy na úpravy.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.