Koniec vykazovacieho obdobia CREPČ 2022


Archives


27/01/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 31.1.2023 o polnoci končí vykazovacie obdobie CREPČ 2022 podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. Od 1.2.2023 začína vykazovacie obdobie CREPČ 2023.

Pre končiace vykazovacie obdobice CREPČ 2022 bude vytvorená nová časová uzávierka 2022. Do časovej uzávierky budú zaradené len záznamy spĺňajúce podmienky vyhlášky v stave potvrdený. Záznamy v stave uložený a zapísaný nebudú zaradené do časovej uzávierky 2022 a do vykazovacieho obdobia CREPČ 2022.
Zároveň je potrebné skontrolovať pripojenie podkladov, čakateľov na databázy a návrhy na úpravy.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.