Koniec vykazovacieho obdobia 2021 a začiatok vykazovacieho 2022


Archives


31/01/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dnes 31.1.2022 o polnoci končí vykazovacie obdobie CREPČ 2021 podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. Od 1.2.2022 začína vykazovacie obdobie CREPČ 2022 v zmysle novej Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. s novými kategóriami EPC a novými kategóriami ohlasov.

Všetky nové záznamy v CREPČ 2 sa od 1.2.2022 budú môcť vytvárať a importovať z KIS len s novými kategóriami EPC a novými kategóriami ohlasov. Publikácie, ktoré neboli doteraz evidované v CREPČ, sa od 1.2.2022 budú evidovať už len podľa novej Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. nezávisle na roku vydania publikácie. Od 1.2.2022 nie sú v CREPČ 2 dostupné formuláre Kniha, Zborník a Norma. Namiesto formulára Kniha a Zborník je dostupný formulár Knižná publikácia.

Pre publikácie a ohlasy evidované podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. sa legislatíva (pôvodná kategorizácia) nemení, ak je potrebná zmena kategórie, zmení sa v rámci pôvodnej vyhlášky, napr. z kategórie ADE na ADM. Zmena legislatívy v zázname nie je povolená. Záznamom importovaným z CREPČ 1 do CREPČ 2 sa zachová pôvodná kategória EPC podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z.

Ak je potrebné vytvoriť záznam prostredníctvom zrušených formulárov alebo s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z., napr. z dôvodu rozpisu (opráv) alebo zmeny formulára už zaevidovanej publikácie (len vykazovacie obdobie CREPČ 2021 a staršie), kontaktujte prosím pracovníkov OHPČ - CVTI SR, ktorí záznam vytvoria.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.