Informácie ku koncu vykazovacieho obdobia 2021


Archives


17/01/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že podľa platnej legislatívy bude dňa 31.1.2022 (pondelok) ukončené vykazovacie obdobie 2021. V súvislosti s ukončením vykazovacieho obdobia 2021 by sme Vás radi upozornili, aby ste si skontrolovali všetky záznamy, ktoré majú byť do vykazovacieho obdobia 2021 zaradené.

Do štatistiky pre štátnu dotáciu za vykazovacie obdobie 2021 sa dostanú len záznamy v stave Potvrdený alebo Verifikovaný, ktoré podliehajú štátnej dotácii (priznak štátnej dotácie je áno) a autor má v zázname uvedené vykazujúce pracovisko so 100%-ným pracovným úväzkom na danej vysokej škole. Záznamy, ktoré sú v stave Uložený a Zapísaný, sa do štatistiky pre štátnu dotáciu za vykazovacie obdobie 2021 nedostanú.