Informácie ku koncu vykazovacieho obdobia 2019 a aktualizácia metodických pokynov


Archives


16/12/2019

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že podľa platnej legislatívy bude dňa 31.1.2020 (piatok) ukončené vykazovacie obdobie 2019. V súvislosti s ukončením vykazovacieho obdobia 2019 by sme Vás radi upozornili, aby ste si skontrolovali všetky záznamy, ktoré majú byť do vykazovacieho obdobia 2019 zaradené.

Do štatistiky pre štátnu dotáciu za vykazovacie obdobie 2019 sa dostanú len záznamy v stave Potvrdený alebo Verifikovaný, ktoré podliehajú štátnej dotácii (štátna dotácia áno) a autor má v zázname uvedené vykazujúce pracovisko so 100%-ným pracovným úväzkom na danej vysokej škole. Záznamy, ktoré sú v stave Uložený a Zapísaný, sa do štatistiky pre štátnu dotáciu za vykazovacie obdobie 2019 nedostanú.

Zároveň si dovoľujeme Vás informovať, že v časti Pokyny CREPČ nájdete aktualizované Metodické pokyny CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2019. Aktualizácia sa týka len upresnenia evidencie časopisov ako zdrojových dokumentov. Aktualizované časti sa nachádzajú v kapitole 7.12.7 a sú zvýraznené žltou farbou.