Informácie ku koncu vykazovacieho obdobia 2018


Archives


21/03/2019

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že 31.3.2019 (nedeľa) bude ukončené vykazovacie obdobie 2018. Do štatistiky pre štátnu dotáciu za vykazovacie obdobie 2018 sa dostanú len záznamy v stave Potvrdený alebo Verifikovaný, ktoré podliehajú štátnej dotácii (štátna dotácia áno) a autor má v zázname uvedené vykazujúce pracovisko so 100%-ným úväzkom na danej vysokej škole.
Záznamy, ktoré sú v stave Uložený a Zapísaný, sa do štatistiky pre štátnu dotáciu za vykazovacie obdobie 2018 nedostanú.