Informácie k importu záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2


Archives


13/07/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať, že v letných mesiacoch júl až august budú pracovníci OHPČ - CVTI SR ručné importovať/zakladať záznamy, ktoré sa nenaimportovali z CREPČ 1 do CREPČ 2 počas predchádzajúcich hromadných importov (ide cca o 1 700 záznamov). Hromadný import týchto záznamov nebol možný z dôvodu chýbajúcich a nesprávne zapísaných údajov v záznamoch CREPČ 1. Doposiaľ bolo hromadným importom naimportovaných cca 620 000 záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2.

Pri importovaní/zakladaní zostávajúcich 1 700 záznamov sa zo systému CREPČ 2 garantom za jednotlivé vysoké školy odosielajú pravidelné denné notifikácie o vytvorení záznamov. Na tieto notifikácie nie je potrebné reagovať.

O skončení importu/zakladaní záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 Vás budeme informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.