Individuálne konzultácie cez Skype


Archives


23/04/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme vás informovali, že od najbližšieho pondelka, t.j. od 27.4.2020 bude možné komunikovať s pracovníkmi OHPČ – CVTI SR aj prostredníctvom aplikácie Skype, ktorá má dočasne nahradiť telefonickú komunikáciu z dôvodu vykonávania práce z domu. V prípade potreby takejto individuálnej konzultácie je však nutné si „stretnutie“ s pracovníkom OHPČ cez email vopred dohodnúť. Konzultačné hodiny cez Skype budú v pracovné dni od 9:00 do 12:00. Mená jednotlivých spracovateľov v aplikácii Skype nájdete na portáli Crepč, v sekcii Kontakty (http://cms.crepc.sk/kontakty.aspx).

V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.