Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - december 2022-január 2023


Archives


05/12/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať, že dnešným dňom sa spúšťa tzv. postupný import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2. Import bude prebiehať počas bežnej prevádzky od 5.12.2022 do konca januára 2023. Záznamy sa budú postupne importovať, samotný import však nebude mať vplyv na bežnú prevádzku CREPČ 2. Postupne importované záznamy majú ako dátum vzniku nastavený dátum 1.1.2000, preto sa nebudú importovať do KIS ako nové záznamy.

Na portáli CREPČ/CREUČ v časti Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - manuály sú zverejnené aktualizované manuály k importu záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.