Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2


Archives


05/05/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o importe zvyšných záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2.

Import záznamov bude prebiehať od 28.5.2022 (sobota) do 5.6.2022 (nedeľa). Počas tohto obdobia bude CREPČ 2 dostupný v režime čítania, teda bude možné vyhľadávanie a prezeranie záznamov a entít a vytváranie výstupov a štatistík. Zakladanie nových záznamov a entít, ich import do CREPČ 2, mazanie, upravovanie alebo deduplikácia nebudú povolené.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje na emailovej adrese tomas.barean@cvtisr.sk