Import metrík a kvartilov 2022


Archives


24/10/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás informovali, že dnes 24.10.2023 od 17:00 hod sa budú importovať metriky a kvartily WOS a Scopus za rok 2022. Počas importu metrík nebude možná editácia seriálov a edícií. Následne budú generované výstupy pre rozpis štátnej dotácie verejných vysokých škôl na rok 2024 (vykazovacie obdobia 2020, 2021 a 2022).

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.