Harmonogram kontrol záznamov, opráv a exportu opravených dávok po ukončení vykazovacieho obdobia 2013


Archives


30/04/2014

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2013 nájdete Harmonogram kontrol záznamov, opráv a exportu opravených dávok po ukončení vykazovacieho obdobia 2013.V prípade nejasností kontaktujte prosím Mgr. Ľudmilu Hrčkovú - ludmila.hrckova@cvtisr.sk.