Harmonogram kontrol po ukončení vykazovacieho obdobia 2012 CREPČ


Archives


12/04/2013

V sekcii Pokyny CREPČ - Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2012 nájdete harmonogram kontrol záznamov, opráv a exportu opravených dávok po ukončení vykazovacieho obdobia 2012 CREPČ. V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Ľudmilu Hrčkovú - ludmila.hrckova@cvtisr.sk, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.