Harmonogram kontrol CREPČ 2014 a výstupy CREPČ


Archives


27/04/2015

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2014 nájdete Harmonogram formálnych kontrol záznamov - CREPČ 2014. Do termínov stanovených v harmonograme je potrebné skontrolovať a opraviť všetky záznamy vykazovacieho obdobia 2014, ktoré budú predmetom opravného exportu. V prípade otázok ohľadom harmogramu, kontaktujte prosím: Mgr. Ľudmilu Hrčkovú - ludmila.hrckova@cvtisr.sk.

V časti Výstupy z CREPČ nájdete výstupy záverečného aprílového exportu dát CREPČ 2014: