Generovanie nových časových uzavierok - vykazovacie obdobie CREPČ 2020 a 2021 - 8.9.2022


Archives


31/08/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili, že vo štvrtok 8.9.2022 budú generované nové časové uzávierky pre vykazovacie obdobie CREPČ 2020 a 2021, na základe ktorých budú pre MŠVVaŠ SR pripravené predbežné štatistiky pre prípravu rozpisu štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2023.

Z toho dôvodu Vás žiadame, aby ste najneskôr do stredy 7.9.2022 18:00 hod. vyriešili jednotlivé návrhy na úpravu alebo komentáre. Zároveň odporúčame overiť v externých databázach Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus záznamy označené ako čakateľ.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.