Generovanie časových uzávierok za vykazovacie obdobia CREPČ 2020, 2021 a 2022 - 11.9.2023


Archives


30/08/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili, že v pondelok 11.9.2023 od 14:00 hod budú generované nové časové uzávierky pre vykazovacie obdobia CREPČ 2020, 2021 a 2022. Výstupy a štatistiky časových uzávierok budú poskytnuté MŠVVaŠ SR pre rozpis štátnej dotácie verejných vysokých škôl na rok 2024.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.