Generovanie časových uzavierok - vykazovacie obdobie CREPČ 2020 a 2021 - 3.11.2022


Archives


28/10/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili, že vo štvrtok 3.11.2022 od 17:00 hod budú generované nové časové uzávierky pre vykazovacie obdobie CREPČ 2020 a 2021, na základe ktorých budú pre MŠVVaŠ SR pripravené štatistiky pre rozpis štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2023.
Z toho dôvodu Vás žiadame, aby ste najneskôr do štvrtka 3.11.2022 17:00 hod. vyriešili jednotlivé návrhy na úpravu alebo komentáre pre záznamy vykazovacieho obdobia CREPČ 2020 a 2021. Zároveň odporúčame overiť v externých databázach Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus záznamy označené ako čakateľ.

Zároveň by sme Vás radi informovali, že v najbližších dňoch bude na základe pokynu MŠVVaŠ SR pravdepodobne prebiehať jednodňová odstávka systému CREPČ 2 z dôvodu importu metrík a kvartilov za rok 2021, ktoré sú nevyhnutné pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2023. O presnom termíne odstávky Vás budeme informovať.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.