Februárový export dát do CREPČ a informácie o uzatvorení vykazovacieho obdobia 2012


Archives


22/02/2013

Najbližší export dát do CREPČ očakávame vo štvrtok - 28.2.2013.

Vykazovacie obdobie 2012 trvá od 1.4.2012 do 31.3.2013. Publikácie vykazovacieho obdobia 2012 je možné zaevidovať v lokálnom systéme pre EPC najneskôr do 31.3.2013. Posledný export dát vykazovacieho obdobia 2012 je 4.4.2013 do 24:00 hod. Exportnú dávku je potrebné si pred odoslaním dôsledne skontrolovať v spolupráci s vaším dodávateľom KIS pre EPC. Po tomto termíne už nebude možné exportovať do CREPČ dáta vykazovacieho obdobia 2012.

Do 30.4.2013 musia byť do CVTI SR doručené všetky podklady k publikáciám skupiny A1 (prostredníctvom uploadu, naviazania liniek k záznamom v exportnej dávke alebo poštou). Podklady doručené po 30.4.2013 nebudú akceptované a záznamy bez dodaných podkladov budú z CREPČ vymazané.