Export dát do CREPČ za mesiac január 2013


Archives


30/01/2013

Export dát do CREPČ za mesiac január očakávame 31.1.2013 (posledný štvrtok v mesiaci v súlade s metodickým pokynom). Prosíme Vás o kontrolu exportnej dávky v spolupráci s vaším dodávateľom KIS pre EPC. Exportovať môžete všetky záznamy s rokom vydania 2012 a tiež záznamy s rokom vydania 2011, ktoré ste nezaevidovali vo vykazovacom období 2011. Kategorizácia publikačných výstupov s rokom vydania 2011 a 2012 sa riadi Smernicou MŠ SR č. 13/2008-R. Tiež pripomíname, že je možné exportovať tak ako doteraz záznamy všetkých kategórií (AAA až GII), nielen tie, ktoré sú predmetom metodiky rozpisu štátnej dotácie z MŠVVaŠ SR. Zároveň Vás prosíme o priebežné dodávanie podkladov k publikáciám kategórií AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD (pripojením liniek priamo k exportovaným záznamom, uploadom cez www.crepc.sk alebo poštou).