Export dát do CREPČ v mesiacoch júl a august nebude


Archives


19/07/2013

Export dát do CREPČ sa v letných mesiacoch júl a august konať nebude. Najbližší export sa uskutoční posledný septembrový štvrtok - 26.9.2013.