Export dát do CREPČ - november 2012


Archives


22/11/2012

Export dát do CREPČ za mesiac november 2012 očakávame 29.11.2012 (posledný štvrtok v mesiaci v súlade s metodickým pokynom). Prosíme Vás o kontrolu exportnej dávky v spolupráci s vaším dodávateľom KIS pre EPC.

Exportovať môžete všetky záznamy s rokom vydania 2012 a tiež záznamy s rokom vydania 2011, ktoré ste nezaevidovali vo vykazovacom období 2011.

Tiež pripomíname, že je možné exportovať tak ako doteraz záznamy všetkých kategórií (AAA až GII), nielen tie, ktoré sú predmetom metodiky rozpisu štátnej dotácie z MŠVVaŠ SR.

Zároveň Vás prosíme o priebežné dodávanie podkladov k publikáciám kategórií AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD.