Export dát CREPČ 2013 (posledný) - 7.4.2014


Archives


07/04/2014

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dnes - 7.4.2014 do 20.00 hod je posledný export dát do CREPČ za vykazovacie obdobie 2013. Pre export použite CREPC-XML schému -  2.5c, ktorú nájdete v POKYNOCH CREPČ na portáli CREPČ/CREUČ.