Export dát do CREPČ - október 2013


Archives


24/10/2013

Októbrový export dát do CREPČ  je stanovený na posledný štvrtok v mesiaci - t.j. 31.10.2013.  V prípade, že v tento deň bude na vašej VŠ rektorské (dekanské) voľno z dôvodu sviatkov a nebudete na pracovisku, prosíme Vás, aby ste export dát do CREPČ odoslali už v stredu - 30.10.2013. Pre export použite CREPC-XML schému 2.5b, ktorú nájdete v POKYNOCH CREPČ na portáli CREPČ, CREUČ.