Evidencia záznamov s rokom vydania 2022


Archives


23/11/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme vás upozornili na evidenciu záznamov s rokom vydania 2022.

Počas vykazovacieho obdobia 2021 nie je povolená evidencia záznamov s rokom vydania 2022. Záznamy s rokom vydania 2022 sa môžu evidovať až od 1.2.2022, kedy začne vykazovacie obdobie 2022 a kedy bude účinná Vyhláška č. 397/2020 Z.z.

Takéto záznamy zaevidované počas súčasného vykazovacieho obdobia budú musieť byť upravené alebo vymazané a založené opätovne správne podľa novej vyhlášky. Uvedené usmernenie je potrebné dodržiavať aj pri evidencii ohlasov. Predmetom evidencie vykazovacieho obdobia 2021 sú iba publikačné výstupy s rokom vydania 2021 a 2020.

V prípade otázok prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.