Evidencia výstupov v CREUČ otvorená!

17/10/2012

Evidencia umeleckých výstupov v CREUČ je otvorená od 17.10.2012 do 31.1.2013. Po tomto termíne už nebude možné zaregistrovať umelecké výstupy za rok vykazovania 2012. Od 1.2.2013 bude prebiehať verifikácia záznamov CREUČ.

V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Ľudmilu Hrčkovú - ludmila.hrckova@cvtisr.sk