Evidencia preprintov


Archives


19/04/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, radi by sme Vás upozornili na evidenciu preprintov a publikácii, ktoré ešte neboli vydané v konečnej tlačenej alebo elektronickej verzii.

Preprinty a publikácie, ktoré ešte nie sú vydané v konečnej tlačenej alebo elektronickej verzii (často označené vydavateľom ako first online, early access a pod., ktoré budú neskôr vročené) nie sú predmetom evidenciu publikačnej činnosti. Články zo seriálov, ktoré sú publikované priebežne najskôr v elektronickej forme bez zaradenia do čísla a následne sú neskôr publikované s prideleným ročníkom a číslom, sa evidujú až po ich vročení (zaradení do čísla seriálu). Články zo seriálov, ktoré sú publikované priebežne len v elektronickej forme, pričom nie sú neskôr zaraďované do čísel seriálu (nebudú vročené), sa evidujú ako elektronické publikácie v seriáloch s priebežnou periodicitou.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.