Evidencia CREUČ 2013 - dôležitá informácia

30/01/2014

Vzhľadom na to, že autori niektorých VŠ, ktorí si registrujú umelecké výkony zatiaľ ešte sami podľa už pridelených kont a hesiel, a majú problémy s prihlásením, môžu zaevidovať svoje výkony vo svojich akademických knižniciach, ktoré to majú v pôsobnosti v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Zároveň upozorňujeme na termín uzávierky evidencie umeleckých výkonov - 31. 1. 2014 do 24:00 hod.