Doručené návrhy VŠ na zaradenie podujatí a inštitúcií do zoznamov renomovanosti

11/01/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení doposiaľ doručených návrhov VŠ na zaradenie podujatí a inštitúcií do zoznamov renomovanosti. Doručené návrhy VŠ sú zverejnené na portáli CREPČ/CREUČ v časti Zoznamy renomovaných inštitúcií/podujatí - vykazovacie obdobie CREUČ 2023.

Zverejnené a platné sú len tie návrhy VŠ na zaradenie do zoznamov renomovanosti, ktoré spĺňajú všetky podmienky určené Metodikou evidencie umeleckej činnosti CREUČ 2023. Doručené návrhy budú vyhodnocované členmi OHO CREUČ za príslušný DUC po ukončení vykazovacieho obdobia CREUČ 2023. Návrhy je možné zasielať najneskôr do konca vykazovacieho obdobia CREUČ 2023 – tj. do 31.1.2024 (bližšie informácie viď Metodika evidencie CREUČ – vykazovacie obdobie 2023).

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHUČ - CVTI SR.