Dôležité upozornenie – kapacita elektronického úložiska sprievodnej dokumentácie CREUČ 2013

10/02/2014

Dovoľte, aby sme Vás  upozornili, že kapacita elektronického úložiska sprievodnej dokumentácie CVTI SR k výstupom CREUČ 2013, je obmedzená. Preto Vás žiadame, aby ste pripájali nasnímanú dokumentáciu v čo najmenšej veľkosti, použite voľne dostupné nástroje na úpravu fotodokumentácie, napr. program Irfanview (voľne dostupný).  4MB/1 obrázok  sa takto  dá upraviť na dokument s veľkosťou 30 KB/1  obrázok. S úpravou obrázkov sa prípadne obráťte na technickú podporu Vašej VŠ.