Dokončený import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2


Archives


13/11/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o úspešnom dokončení pomalého importu záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2. Spolu bolo naimportovaných viac ako 550 000 záznamov, ručne bolo pracovníkmi OHPČ založených spolu 1 663 záznamov, nakoľko nebolo možné ich importovať automatizovane. 47 záznamov je potrebné nevyhnutne zo strany VŠ overiť a v prípade potreby ručne založiť, nakoľko neobsahovali kompletné údaje v zmysle EPC.

Na portáli CREPČ v časti Pokyny CREPČ - Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - manuály nájdete:

  • aktualizovaný návod na čistenie naimportovaných záznamov,
  • videonávod na vyhľadanie záznamov s RAW pracoviskom,
  • zoznam naimportovaných záznamov – 3. skupina importu,
  • zoznam záznamov, ktoré boli ručne založené pracovníkmi OHPČ (niektoré boli upravené, úpravy sú zapísané v stĺpci poznámka),
  • zoznam záznamov, ktoré si vyžadujú nevyhnutné overenie a prípadné založenie zo strany VŠ.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom čistenia naimportovaných záznamov alebo ich vyhľadávania, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel EPC v databáze CREPČ 2. Databáza CREPČ 1 bude dostupná verejne do konca roka 2024.