Dokončený import 2. skupiny záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2


Archives


16/08/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si vás informovať o dokončenom importe druhej skupiny záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2. Prevádzka systému CREPČ 2 bola obnovaná spolu so všetkými funkciami.

Čistenie záznamov naimportovaných v druhej skupine prebieha od 16.8.2021 do 31.12.2021. Počas čistenia je potrebné sa riadiť návodom na čistenie importovaných záznamov a entít, ako aj metodikou evidencie publikačnej činnosti. Aktualizovaný návod Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - úprava záznamov a materiál Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - základné informácie sa nachádza na portáli CREPČ v časti Pokyny CREPČ. Aktualizované boli len dátumy importu druhej skupiny záznamov a termíny čistenia.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.