Dokončený import 1. skupiny záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2


Archives


17/05/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si vás informovať o dokončenom importe prvej skupiny záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2. V rámci čistenia importovaných údajov prebehne v priebehu tohto týždňa systémová deduplikácia niektorých osôb. Po úspešnej dudplikácii bude zverejnený návod na čistenie importovaných záznamov a entít. Dovtedy, prosíme, neupravujte importované záznamy. Bežná prevádzka systému CREPČ 2, evidencia nových záznamov ani žiadne ďalšie funkcie okrem deduplikácie osôb nie sú systémovou deduplikáciou ovplyvnené.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje na emailovej adrese tomas.barean@cvtisr.sk