Decembrový export dát do CREPČ nebude


Archives


28/12/2012

Export dát do CREPČ za mesiac december 2012 nebude realizovaný z dôvodu vianočných sviatkov a čerpania dovoleniek v akademických knižniciach ako aj v CVTI SR. Najbližší export dát bude januárový - t.j. posledný januárový štvrtok 31.1.2013.