Ďalšie druhy výstupov a informácie o ukončení vykazovacieho obdobia CREPČ 2013


Archives


11/03/2014

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v časti Výstupy z CREPČ nájdete ďalšie výstupy z februárového exportu dát do CREPČ:
-   Podobne_rok_vykazovania_2013 - obsahuje podobné záznamy vrámci VŠ a medzi VŠ, z ktorých aspoň 1 záznam je z vykazovacieho obdobia 2013,
-   Podobne_podla_zdrojoveho - obsahuje podobné záznamy vrámci VŠ a medzi VŠ, ktoré sú z rovnakého zdrojového dokumentu a majú rozdiel v kategórii EPC.

Zároveň Vás prosíme o priebežné dodávanie podkladov k publikáciám skupiny A1 a tiež kontrolu a opravy záznamov, ktoré sú zobrazené vo všetkých druhoch februárových výstupov. Evidencia CREPČ sa uzatvára 31.3.2014. V období od 31.3.2014  do 7.4.2014 je potrebné si skontrolovať všetky záznamy VŠ za vykazovacie obdobie 2013, ktoré budete odosielať posledným exportom vykazovacieho obdobia 2013. Posledný export dát do CREPČ bude 7.4.2014. Rok vydania je potrebné exportovať vrámci XML schémy ako samostatný údaj so štyrmi číslicami (bez hranatých zátvoriek, interpunkčných znamienok pod.)