CREUČ - verzia 7.4.0

05/04/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie umeleckej činnosti v systéme CREUČ, dovoľujeme si Vás informovať o uvedení systému CREUČ opätovne do prevádzky.
Zoznam zmien pre verziu 7.4.0 je zverejnený na portáli CREPČ/CREUČ v časti CREUČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia.

V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHUČ - CVTI SR.