CREUČ 2021 - Štatistiky a výstupy

21/02/2022

Centrálny register pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2021 bol uzatvorený dňa 31. 1. 2022, v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a metodiky pre príslušné vykazovacie obdobie, pre spracovateľov z akademických knižníc (adminuni) a tiež pre odborných garantov za VŠ (admingar).

V časti Výstupy z CREUČ nájdete štatistiky a výstupy z CREUČ za rok 2021 po evidencii a kontrole VŠ.

Následne bude prebiehať formálna a obsahová verifikácia zaevidovaných umeleckých výstupov prevádzkovateľom CREUČ a Odborným hodnotiteľským orgánom pre CREUČ.