CREUČ 2021 - otvorenie evidencie od 3.5.2021

03/05/2021

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je otvorený pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti  pre vykazovacie obdobie 2021 od 3.5.2021 do 31.1.2022.

CVTI SR žiada všetkých poverených spracovateľov EUCA o odskúšanie funkčnosti prístupových práv.

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, pre pripomenutie kliknite na úvodnej strane po vstupe na „Vkladanie záznamov“ na text „Pripomenutie údajov“, kde vložíte registračný e-mail.

Používajte výhradne aktualizované e-mailové kontakty na pracovisko spracovateľa, ktoré jednotlivé akademické knižnice nahlásili CVTI SR.

Noví spracovatelia EUCA v ďalšej komunikácii používajú údaje, ktoré získali po registrácii.

Prístupové práva pre odborných garantov za jednotlivé VŠ pre obsahovú kontrolu evidovaných záznamov sú tiež nastavené.

V časti POKYNY CREUČ 2021 nájdete materiály potrebné k evidencii výstupov umeleckej činnosti:

  • aktuálne právne predpisy (vyhláška o CREPČ a CREUČ, zákony);
  • Metodiku evidencie umeleckej činnosti. Spoločné pravidlá CREUČ 2021
    • návod pre spracovateľov EUCA aj s aktualizáciami ohľadom evidencie záznamov a pripájania požadovanej sprievodnej dokumentácie k výstupu umeleckej činnosti autora; pravidlá obsahujú spoločné zásady evidencie pre všetky druhy umeleckej činnosti.
  • Metodiku evidencie umeleckej činnosti. Pravidlá evidencie CREUČ 2021 – pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti,
  • ďalšie materiály (zoznamy renomovanosti, UPCH).     

Pri úpravách metodických pokynov sa prihliadalo na súčasnú prax evidencie a hodnotenia výstupov umeleckej činnosti. Všetky zásadné pripomienky boli zapracované.

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese: creuc@cvtisr.sk