CREUČ 2021 - aktuálne informácie k evidencii umeleckej činnosti

08/09/2021

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že aktuálna evidencia výstupov umeleckej činnosti v CREUČ prebieha od 3.5.2021 do 31.1.2022. Niektoré školy zatiaľ nemajú zaevidovaný žiaden výstup.

Všetky dôležité informácie o termínoch evidencie sú uvedené v metodike CREUČ pre vykazovacie obdobie 2021.

Pripomíname, že ak podujatie, alebo inštitúcia evidovaného záznamu nie je v zoznamoch renomovanosti, treba ho zadať prostredníctvom formulára na vkladanie nových návrhov v záhlaví evidenčného formulára. Nové návrhy sa zadávajú do 15.1.2022 z dôvodu aktualizácie zoznamov renomovanosti pre potreby verifikácie. Po stanovenom termíne už nie je možné zadávať nové návrhy. Podrobnosti k predkladaniu návrhov do zoznamov renomovanosti pozri v Manuáli pre CREUČ 2021, v časti 4. Zoznamy renomovanosti.

Upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie metodiky pri evidencii umeleckých výstupov a kompletnosť pripojenej dokumentácie.

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese: creuc@cvtisr.sk