CREUČ 2019 – ukončenie evidencie k 31.1.2020

17/01/2020

V časti Pokyny CREUČ - vykazovacie obdobie 2019 nájdete: Ukončenie evidencie výstupov 2019 v CREUČ

V prípade nejasností nás kontaktujte na  creuc@cvtisr.sk