CREUČ 2019 – štatistiky a výstupy po ukončení evidencie

06/02/2020

Centrálny register pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2019 bol uzatvorený dňa 31. 1. 2020, v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a metodiky pre príslušné vykazovacie obdobie, pre spracovateľov z akademických knižníc (adminuni) a tiež pre odborných garantov za VŠ (admingar).

V časti Výstupy z CREUČ nájdete štatistiky a výstupy z CREUČ za rok 2019 po evidencii a kontrole VŠ.

Následne bude prebiehať formálna a obsahová verifikácia zaevidovaných umeleckých výstupov prevádzkovateľom CREUČ a Odborným hodnotiteľským orgánom pre CREUČ.