CREUČ – aktualizácia údajov odborných garantov za vysokú školu

23/11/2016

CVTI SR upozorňuje prispievajúce VŠ, že vzhľadom na realizáciu kontroly zaevidovaných výstupov v registri za vykazovacie obdobie 2016 je potrebné včasné otestovanie funkčnosti prístupových práv poverených  odborných garantov. V prípade zmien osôb poverených pre túto činnosť je nutná včasná aktualizácia kontaktných údajov. Je nežiaduce, aby prístupové práva ku kontrole zaevidovaných výstupov v registri mali osoby, ktoré nie sú aktuálne poverenými odbornými garantmi niektorej z prispievajúcich VŠ. Prevádzkovateľa CREUČ – CVTI SR je potrebné priebežne informovať o uvedených zmenách. Doterajšie aktualizované zmeny poverených osôb nahlasujte CVTI SR na adrese creuc@cvtisr.sk najneskôr do 30.novembra 2016.