CREUČ 2020 - aktuálne informácie k evidencii umeleckých výstupov

30/11/2020

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že evidencia umeleckých výstupov v CREUČ prebieha od 12. 6. 2020 do 31. 1. 2021.

Ku dňu 30. 11. 2020 je zaevidovaných za všetky vysoké školy 945 výstupov. Niektoré vysoké školy zatiaľ nemajú zaevidovaný žiaden výstup.

Všetky dôležité informácie o termínoch evidencie sú uvedené v metodike pre vykazovacie obdobie 2020.

Pripomíname, že ak podujatie, alebo inštitúcia evidovaného záznamu nie je v zoznamoch renomovanosti, treba ho zadať prostredníctvom formulára na vkladanie nových návrhov v záhlaví evidenčného formulára. Nové návrhy sa zadávajú do 15. 1. 2021 z dôvodu aktualizácie zoznamov renomovanosti pre potreby verifikácie. Po stanovenom termíne už nie je možné zadávať nové návrhy. Podrobnosti k predkladaniu návrhov do zoznamov renomovanosti pozri v Manuáli pre CREUČ 2020, v časti 4. Zoznamy renomovanosti.

Upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie metodiky pri evidencii umeleckých výstupov a kompletnosť pripojenej dokumentácie.

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese: creuc@cvtisr.sk