CREUČ 2019 - otvorenie evidencie od 24.5.2019

24/05/2019

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je otvorený

pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2019 od 24. 5. 2019 do 31. 1. 2020.

CVTI SR žiada všetkých poverených spracovateľov EUCA o odskúšanie funkčnosti prístupových práv.

Ak ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, pre pripomenutie kliknite na úvodnej strane po vstupe na „Vkladanie záznamov“ na text „Pripomenutie údajov“, kde vložíte registračný e-mail.

Používajte výhradne aktualizované e-mailové kontakty na pracovisko spracovateľa, ktoré jednotlivé akademické knižnice nahlásili CVTI SR.

Noví spracovatelia EUCA v ďalšej komunikácii používajú údaje, ktoré získali po registrácii.

Prístupové práva pre odborných garantov za jednotlivé VŠ pre obsahovú kontrolu evidovaných záznamov sú tiež nastavené.

V časti POKYNY CREUČ 2019 nájdete materiály potrebné k evidencii výstupov umeleckej činnosti:

  • aktuálne právne predpisy (vyhláška o CREPČ a CREUČ, zákony);
  • Metodiku evidencie umeleckej činnosti. Spoločné pravidlá CREUČ 2019
    • návod pre spracovateľov EUCA aj s aktualizáciami ohľadom evidencie záznamov a pripájania požadovanej sprievodnej dokumentácie k výstupu umeleckej činnosti autora; pravidlá obsahujú spoločné zásady evidencie pre všetky druhy umeleckej činnosti.
  • Metodiku evidencie umeleckej činnosti. Pravidlá evidencie CREUČ 2019 – pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti.
  • pravidlá obsahujú špecifiká vykazovania výstupov pre konkrétny druh umeleckej činnosti.
  • ďalšie materiály (zoznamy renomovanosti, UPCH).     

Pri úpravách metodických pokynov sa prihliadalo na súčasnú prax evidencie a hodnotenia výstupov umeleckej činnosti. Všetky zásadné pripomienky boli zapracované.

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese: creuc@cvtisr.sk