CREUČ 2017 - AKTUALIZÁCIA PRACOVÍSK

18/05/2017

Z dôvodu otvorenia CREUČ pre evidenciu umeleckých výstupov za rok 2017 je potrebné zaslať pre aktualizáciu pracovísk zmeny podľa aktuálnej organizačnej štruktúry školy (v názve fakulty, katedry, vzniku nového pracoviska, ústavu a pod.)

Všetky zmeny zašlite do CVTI SR na adresu: creuc@cvtisr.sk do 24. mája 2017.