CREUČ 2017 – otvorenie evidencie od 27.6.2017

27/06/2017

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je otvorený pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2017 od 27. 6. 2017 do 31. 1. 2018.
CVTI SR žiada všetkých poverených spracovateľov EUCA o odskúšanie funkčnosti prístupových práv. Pre pripomenutie prihlasovacích údajov sa používajú výhradne aktualizované e-mailové kontakty na pracovisko spracovateľa, ktoré jednotlivé akademické knižnice nahlásili CVTI SR. Noví spracovatelia EUCA v ďalšej komunikácii používajú výhradne údaje, ktoré získali po registrácii.

Prístupové práva pre odborných garantov za jednotlivé VŠ pre obsahovú kontrolu evidovaných záznamov budú nastavené neskôr.

V časti POKYNY CREUČ 2017 nájdete Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2017, ktoré tvoria dokumenty:

  • Manuál pre evidovanie v CREUČ – návod pre spracovateľov EUCA aj s aktualizáciami ohľadom pripájania požadovanej sprievodnej dokumentácie k autorovi výstupu
  • Pravidlá evidencie v CREUČ – pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti. Pravidlá obsahujú spoločné zásady evidencie a špecifiká vykazovania výstupov pre konkrétny druh umeleckej činnosti.
  • Ďalšie materiály potrebné k evidencii umeleckých výstupov.     

Ďakujeme za zaslané pripomienky k metodickým pokynom. Všetky zásadné pripomienky boli zapracované.

V prípade otázok nás kontaktujte.